E-Bülten

Üye ol

Üyelik İptali

 

 

 

Referanslar

 

Basında Biz
 
 
 

 

 

 

 

 

BS 25999 ( ISO 22301) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : IS10

 

Eğitim Amacı

Eğitimde, BS 25999 ( ISO 22301 ) Standardı'na uygun bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.

Eğitim sonunda, katılımcılar, BS 25999 ( ISO 22301) ( ISO 22301 ) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı'na ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • İş Sürekliliği Kavramları

 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı

 • İş Sürekliliği sistemlerinin gelişimi

 • İş Sürekliliği sistem standartları

 • Diğer Standartlarla ilişkiler

 • BS 25999 ( ISO 22301) ( ISO 22301 ) standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

 • İş Sürekliliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

 

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

1 gün

Eğitim Sertifikası

Katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

 

 

 

 

 

 

İç Denetçi (İç Tetkikçi) - ISO 19011 Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : DS10

Eğitim Amacı

Bir kuruluşta herhangi bir standarda göre kurulmuş olan bir yönetim sisteminin (ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO27000, ISO28000, ISO10002, ISO22000 vb.) iç denetimlerini etkin olarak gerçekleştirebilmek için, denetim konusu standart ile ilgili temel bilgi ve eğitim gereksiniminin yanı sıra, denetim standartları ve teknikleri konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır.

Uluslararası bir standart olan ISO19011 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları tanımlamakta olup, bu kurallar diğer yönetim sistemleri ve denetim tipleri için de geçerlidir.

Bu eğitim, tüm yönetim sistemleri için, denetim kuralları ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi ve denetim deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Modüler eğitim yaklaşımı ile düzenlenen bu eğitim sayesinde, katılımcılar, her bir standart için ayrı ayrı iç denetçi eğitimi almak yerine, bu eğitim sonucu alınan bilgiler ile, ilgili diğer yönetim sistem standartlarına yönelik iç denetimleri de gerçekleştirebileceklerdir.

Tamamen inter aktif bir şekilde gerçekleştirilen, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim tekniklerinin uygulandığı bu eğitime katılan katılımcılar, kuruluşlarındaki tüm yönetim sistemlerinin iç denetimlerinde (1.taraf denetimler) görev alabilecekleri gibi, 2.taraf denetimleri (örneğin tedarikçi denetimleri) gerçekleştirebilecek temel yetkinlikleri de kazanmış olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Yönetim Sistem Standartları şartları 

 • İç Tetkik Kavramı ve ISO 19011 

 • Terimler ve Tanımlar 

 • Tetkik prensipleri 

 • Tetkik programının yönetilmesi 

 • Tetkik programı hedefleri ve genişliği 

 • Tetkik programı sorumlulukları, kaynakları ve prosedürleri 

 • Tetkik programı uygulaması 

 • Tetkik programı kayıtları 

 • Tetkik programının izlenmesi ve gözden geçirilmesi 

 • Tetkik faaliyetleri 

 • Tetkikin başlatılması 

 • Dokümanların gözden geçirilmesi 

 • Saha tetkik faaliyetleri için hazırlık yapılması 

 • Saha tetkik faaliyetlerinin yapılması 

 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması 

 • Denetimlerin psikolojik boyutları 

 • Denetimde etkin iletişim 

 • Tetkik raporunun hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması 

 • Tetkikin tamamlanması 

 • Tetkik takibinin yapılması 

 • Tetkikçilerin değerlendirilmesi ve yeterliliği 

 • Kişisel özellikler 

 • Bilgi ve beceriler 

 • Eğitim, iş tecrübesi, tetkikçi eğitimi ve tetkik tecrübesi 

 • Entegre yönetim sistemlerinin tetkiki 

 • Yeterliliğin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 

 • Sürekli profesyonel gelişim 

 • Tetkikçi performans değerlendirmesi 

 • Etkin bir tetkik için dikkat edilmesi gereken noktalar 

 • Tetkik sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 

 • Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, uygulamaları, soru ve cevapları içermektedir.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

2 gün

Eğitim Sertifikası

Katılımcıların daha önce yönetim sistemleri bilgilendirme eğitimi almış olmaları veya yönetim sistem standartları konusunda bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

 

Check

BS 25999 ( ISO 22301) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı :  

Bu hizmet kapsamında, BS 25999 ( ISO 22301) serisi standartlar referans alınarak, hem standart gereklerini tam olarak karşılayan, hem de kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlayacak iş sürekliliği yönetim sisteminin kurulumu gerçekleştirilir ve uygulamaya alınır.

Kuruluşunuzda başka yönetim sistemleri de uygulanmakta ise (örneğin; ISO9000 vb.) iş sürekliliği yönetim sistemi kurulumu sırasında mevcut sistemleriniz de dikkate alınarak entegrasyon sağlanır.

 

Check

BS 25999 ( ISO 22301) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sistemi Mevcut Durum Analizi (GAP Analizi):

İş sürekliliği yönetim sisteminin kurulum aşamasında, sistemdeki önemli revizyonlardan sonra, taşınma, personel değişimi vb. sebeplerden dolayı yönetim sistemlerinin etkinliği ve bütünlüğü tehlikeye girer.

Bununla birlikte BS 25999 ( ISO 22301) standartlarını referans almayan kuruluşlarda bile, zaman içinde geliştirilmiş ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi mevcuttur.  Kimi zaman mevcut uygulamalar, BS 25999 ( ISO 22301) şartlarını da karşılamaktadır.

Bu durumdaki kuruluşlar, mevcut durumlarının standart şartlarını ne oranda karşıladığını belirleyerek, eksikliklerini kolayca giderebilir ve BS 25999 ( ISO 22301) standartları ile uyumlu hale gelebilir.

Bu hizmet kapsamında, kuruluşunuzda BS 25999 ( ISO 22301) standartları referans alınarak bir inceleme gerçekleştirilir, standart şartlarını karşılayan/karşılamayan noktalar ile bu şartları karşılamak amacıyla yapılması gereken faaliyetlere ilişkin öneriler kuruluşunuza raporlanır.

 

Check

BS 25999 ( ISO 22301) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sistemi Prova Denetimi :

Mevcut iş sürekliliği yönetim sisteminiz, ilgili uluslararası denetim standartları ve tekniklerine uygun olarak denetlenir ve uygunsuzluklar/iyileştirmeye açık alanlar ile bunların iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler tarafınıza raporlanır. Belgelendirme denetimleri ile tamamen aynı formatta gerçekleştirilen sistem denetimleri, özellikle belgelendirme denetimleri öncesi ciddi bir prova niteliği taşır.

 

Check

BS 25999 ( ISO 22301) İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sistemi Belgelendirme :

Doğru belgelendirme kuruluşunun seçimi ve belgelendirme sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi, kurmuş olduğunuz sistemin uluslararası alanda tanınırlığı ve kurum imajınız açısından çok büyük önem arz etmektedir ve deneyim gerektirmektedir. Belgelendirme işlemlerinin kurum imajınızı koruyarak, en düşük maliyetle ve hatasız bir şekilde tamamlanabilmesi için, uzman Contrast ekibinden ücretsiz destek alabilir ve çözüm ortaklarımız olan dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşlarından belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Phone

(216) 475 8 004

 

 

Haberler

 

 

Eğitim Takvimi Eğitim Kayıt

 

 

 

 

 

Eğitim Yaklaşımları

buttonEğitim Türleri- İhtiyaca uygun çözümler...

buttonEğitim Tasarımı önemlidir...

buttonEğitmen Seçimi

buttonEğitim ortamı önemlidir...

 

 

Katılımcı Görüşleri

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa    Eğitim    Danışmanlık    Denetim    E-Kitaplık    Referanslar    Hakkında    İletişim

Copyright  ©  2006-2013  CONTRAST

CONTRAST, KUM Eğitim Danışmanlık ve Değerlendirme Hizmetleri Ltd.Şti. markasıdır.

Designed by   KUM-IT