E-Bülten

Üye ol

Üyelik İptali

 

 

 

Referanslar

 

Basında Biz
 
 
 

 

 

 

ISO 9000 ( ISO9001:2008 ) Kalite Yönetim Sistemleri

 


Eğitim Danışmanlık HizmetleriISO 9000 standartları nedir?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin faydaları nelerdir?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriKalite Yönetim Sistemi nasıl kurulur?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriISO 9001 standartının yapısı ve şartları nelerdir?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriISO 9001 standartının doküman ve kayıt şartları nelerdir?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriISO 9000 standartları nereden temin edilebilir?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriBelgelendirme, eğitim, danışmanlık firmalarının seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriISO 9000 standartlarının temel prensipleri nelerdir?

Eğitim Danışmanlık HizmetleriISO 9000 Belgesi almak ne demektir? ISO 9000 Belgesi nasıl alınır?


 

 

 

ISO 9000 Standartları (ISO 9001) nedir?

ISO 9000 standartlar serisi; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak sureti ile müşteri memnuniyetini artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde bir model olarak kullanılabilir.

ISO 9000 Standartlar Serisi 4 temel standardı içerir:

» ISO 9000 : Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Terimler ve Sözlük

» ISO 9001 : Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

» ISO 9004 : Kalite Yönetim Sistemleri - Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz

» ISO19011: Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

ISO 9000Bu standartlarla birlikte, Kalite yönetiminin daha etkin uygulanmasını desteklemek amacıyla, kalite yönetiminin çeşitli alt konularına yönelik bir çok standart ve kılavuz da yayınlanmıştır. Bunlardan bazıları:

ISO 10002- Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi

ISO 10005- Kalite Planları kılavuzu

ISO 10014- Finansal ve Ekonomik Faydaların sağlanması

gibi standartlar sayılabilir.

Uluslararası Standartlar örgütü (ISO-International Organization for Standardization) tarafından yayınlanan ISO9000 standartları referans alınarak oluşturulmuş bir yönetim sistemi, her sektördeki ve her boyuttaki kuruluşlara sayısız faydalar sağlar.

Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tercüme edilmiş ve TS EN ISO 9001 standardı olarak yayınlanmıştır.

Dünya üzerinde birçok kuruluş, etkin ve verimli çalışmanın, müşteri memnuniyetini sağlamanın ve sürekli iyileştirmenin anahtarı olarak ISO9000 standartlarını görmekte ve uygulamaktadır.

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri

 


ISO 9000 Kalite Yönetim sisteminin faydaları nelerdir?

ISO 9000 sistemini kuran ve etkin olarak uygulayan kuruluşlar, bundan birçok fayda görürler. Bunların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

 • Çalışanların kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusundaki bilinç düzeyinde artış sağlanması

 • Kuruluş imajının güçlenmesi

 • Rakiplere göre farklılık yaratarak rekabet gücünün arttırılması

 • Uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olunması ve bunun getirdiği ticari avantajlardan faydalanma

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

 • Kuruluş içi üretim ve hizmet proseslerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, hatalarda azalma sağlanması

 • Kuruluş içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi

 • Faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması

 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesiyle etkin bir yönetim sağlanır.

 • Çalışanların moral ve iletişiminde iyileşme sağlanır.

 • Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla hizmetlerde verimliliğin artması sağlanır.

 • Üst yönetime kolay ve etkili bir yönetim modeli sağlar.

 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

Unutulmaması gereken bir konu : Sistemi sadece kurmuş olmak bu avantajların hemen sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Sağlanacak fayda, ancak bu sistemin etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür.

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri

 


Kalite Yönetim Sistemi nasıl kurulur?

Kalite Yönetim sisteminin kurulması, ilgili standart şartlarının, kuruluş yapısı gözetilerek  karşılanacağı bir yapının oluşturulması anlamına gelmektedir.

Bu amaçla yapılacak sistem kurulum faaliyetlerinde, kuruluşların yapısına göre farklılıklar olmakla birlikte genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

1.Eğitim & Bilinçlendirme Faaliyetleri:

Öncelikle kuruluş yöneticilerinin ve çalışanlarının kalite yönetimi ve ISO 9000 standartları konusunda bilgi sahibi olması gerekecektir. Bu aşamada, sistem kurulumunun bir proje ekibi tarafından yürütülmesi ve çalışanlara yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. Bu amaçla, kuruluş içerisinde bir eğitim ihtiyaç analizi yaparak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların karşılanması gerekli olacaktır.

Bir standarda göre sistem kuracaksak, öncelikle o standardı ve şartlarını kavramamız gerekmektedir.

2. Sistem kurulumu (Süreçlerin tanımlanması ve dokümantasyonu)

Bu aşamada, kuruluş iş süreçlerinin analiz edilmesi ve ISO 9001 standart şartlarına göre düzenlenmesi gerçekleştirilir. Bu noktada, standart şartları kadar, kuruluşun verimliliği de göz önüne alınmalıdır. Çünkü sistem kurulurken tek amacımız standart şartlarını karşılamak değil, aynı zamanda kuruluş ihtiyaçlarını da karşılamaktır.

Süreçler tanımlandıktan sonra dokümantasyon metodlarına karar verilir, dokümante edilir, oluşturulacak kayıtlar belirlenir.

Bu aşamada yaptığımız şey aslında, kuruluşun çalışma kurallarını (prosedürler, talimatlar vb.) belirlemektir.

3. Pilot uygulamaya geçiş.

Sistem kurulumu ve dokümantasyon tamamlandıktan sonra, bunlar yavaş yavaş uygulamaya alınır. Yani işlerimizi yeni kurallara göre yapmaya başlarız. Bu aşamada, ilgili çalışanlara yeni kuralların anlatılması, yani bilinçlendirme büyük önem taşımaktadır. Çünkü, işleri kurallara göre yapması beklenenler çalışanlardır. Dolayısıyla onlara kuralların çok iyi anlatılması gereklidir.

4. Düzeltmeler

Pilot uygulama sırasında, sistem kurulumu sırasında aklımıza gelmeyen hususlardan dolayı bazı problemler yaşanacaktır. Belirlediğimiz prosedürlerde, süreç tanımlamalarımızda hatalar, uygulamaya yönelik sıkıntılar yaşanması normal ve sağlıklı bir durumdur. Eğer sistem kurulumu tecrübeniz yüksekse veya bir danışman yönlendirmesi ile çalışıyorsanız, yaşanacak problemler nispeten daha az olacaktır.

Sisteme son rötuşlar da yapıldıktan sonra artık yaygınlaştırıp, firma kültürümüzün bir parçası haline getirebiliriz.

5. İç Denetimler ve Yönetim gözden geçirmeleri

Sistemimiz çalışır hale geldikten sonra, aynı zamanda ISO 9001 standart şartları olan iç denetim ve Yönetim gözden geçirmesi (YGG) faaliyetlerini gerçekleştirmemiz gerekecektir.

6. Belgelendirme başvurusu

Artık belgelendirme kuruluşumuzu seçip, belgelendirme başvurumuzu yapabiliriz. Belgelendirme işlemleri ve denetimleri, belgelendirme kuruluşunuz tarafından ilgili standartlar ve akreditasyon kuralları doğrultusunda yürütülecektir. Belgelendirme sürecinin tamamlanmasından sonra ise sertifikalarınız düzenlenecek ve size gönderilecektir. Tebrikler!

7. Sürekli iyileştirme

Belgelendirmeyi tamamlayıp ISO 9000 belgesi aldıktan sonra işimiz bitti sayılmaz. rehavete kapılmayın. Esas iş şimdi başlıyor. Artık bu sistemi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Unutmayın, eğer sürekli iyileştirmeyi sağlarsanız bu sistem size fayda sağlar, aksi halde duvara asılan bir kağıt parçasından farkı yoktur.

Yandaki resimde, tipik bir ISO 9000 Kalite Yönetim sisteminin kurulumu Proje Planını görebilirsiniz. Bu plan, sistem kurulum sürecini  ana hatlarıyla tanımlamakta olup, size fikir verecektir.  Fakat unutulmamalıdır ki, bu sadece bir örnektir, sistem kurulumunun detayları her kuruluşta farklı olacaktır.

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri

 


ISO 9001:2008 (TS EN ISO 9001:2009) Standardının yapısı ve şartları nelerdir?

ISO 9001 standardı, 8 ana maddeden ve bunların altındaki alt maddelerden oluşmaktadır. Her madde ise kuruluşun kalite yönetim sistemine ilişkin şartları tanımlamaktadır.

ISO 9001:2008 STANDARDI ŞARTLARI

0 Giriş

0.1 Genel

0.2 Proses yaklaşımı

0.3 ISO 9004 ile ilişkiler

0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk

1 Kapsam

1.1 Genel

1.2 Uygulama

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Kalite yönetim sistemi

4.1 Genel şartlar

4.2 Dokümantasyon şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Kalite el kitabı

4.2.3 Dokümanların kontrolü

4.2.4 Kayıtların kontrolü

5 Yönetim sorumluluğu

5.1 Yönetimin taahhüdü

5.2 Müşteri odaklılık

5.3 Kalite politikası

5.4 Planlama

5.4.1 Kalite hedefleri

5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

5.5.1 Sorumluluk ve yetki

5.5.2 Yönetim temsilcisi

5.5.3 İç iletişim

5.6 Yönetimin gözden geçirmesi

5.6.1 Genel

5.6.2 Gözden geçirme girdisi

5.6.3 Gözden geçirme çıktısı

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

6.2 İnsan kaynaklan

6.2.1 Genel

6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim

6.3 Altyapı

6.4 Çalışma ortamı

7 Ürün gerçekleştirme

7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması

7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler

7.2.1 Ürüne bağlı şartların belirlenmesi

7.2.2 Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi

7.2.3 Müşteri ile iletişim

7.3 Tasarım ve geliştirme

7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması

7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri

7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları

7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi

7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması

7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması (geçerliliği)

7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü

7.4 Satın alma

7.4.1 Satın alma prosesi

7.4.2 Satın alma bilgisi

7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması

7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması (sunulması)

7.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü

7.5.2 Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği

7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik

7.5.4 Müşteri mülkiyeti

7.5.5 Ürünün muhafazası

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

8 Ölçme, analiz ve iyileştirme

8.1 Genel

8.2 İzleme ve ölçme

8.2.1 Müşteri memnuniyeti

8.2.2 İç tetkik

8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi

8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü

8.4 Veri analizi

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli iyileştirme

8.5.2 Düzeltici Faaliyet

8.5.3 Önleyici faaliyetler

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri

 


ISO 9001 Standardının doküman ve kayıt şartları nelerdir?

ISO 9001 standardı, bir çok kişi tarafından bürokratik, birçok prosedür ve form isteyen bir standart olarak tanımlanır. Halbuki durum bunun tam tersidir. ISO 9001, sadece en temel ve basit dokümantasyonu şart olarak koşmakta, bunun dışındakileri tamamen kuruluşa bırakmaktadır. Eğer standart şartları ve kuruluş ihtiyaçları doğru yorumlanırsa minimum dokümantasyonla etkin bir kalite sistemi kurmak mümkündür.

ISO 9001 standardının dokümantasyon ile ilgili şartı şöyledir:

"Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermelidir:

a) Kalite politikası ve kalite hedefleri,

b) Kalite el kitabı,

c) Standard’ın istediği dokümante edilmiş prosedürler ve kayıtlar,

d) Proseslerin etkin olarak plânlanması, uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için kuruluş tarafından gerekli olduğuna karar verilen, kayıtlar dahil dokümanlar

Not : Bu Standard’da geçen “dokümante edilmiş prosedür” ifadesi; prosedürün oluşturulduğu, dokümante edildiği, uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı anlamına gelir. Bir tek doküman, bir veya daha çok prosedür şartlarını kapsayabilir. Diğer yandan, dokümante edilmesi gereken bir prosedür şartı, birden fazla doküman tarafından kapsanabilir.

Not : Bir kalite yönetim sisteminin dokümantasyonunun kapsamı, aşağıda verilenlere bağlı olarak bir kuruluştan bir diğerine farklılık gösterir:

a) Kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin tipi,

b) Proseslerin karmaşıklığı ve etkileşimleri,

c) Personelinin yeterliliği.

Not 3 : Dokümantasyon herhangi bir biçimde veya ortamda olabilir. "                            

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri


ISO 9000 Standartları nereden temin edilebilir?

ISO (International Organization for Standardization) (Orjinal Standart)

http://www.iso.org

TSE (Türk Standartları Enstitüsü) (Türkçe Standart)

http://www.tse.org.tr/

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri


ISO 9000 konusunda hizmet veren belgelendirme, eğitim, danışmanlık firmalarının seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Herhangi bir hizmet satın alırken geçerli olan kurallar burada da aynen geçerlidir.

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, müşteriye "bilgi" ve "deneyim" sunulan hizmetlerdir. Dolayısıyla bu tip hizmetleri satın alırken, çalışacağınız firmanın ve eğitmen/danışman olarak görev alacak kişinin tecrübe düzeyini araştırmanız mutlaka gereklidir. Yönetim sistemleri konusundaki bilgi ve deneyim, 3-4 yılda oluşturulabilecek bir birikim değildir.

Belgelendirme kuruluşu seçiminde; kuruluşun akreditasyonları, ulusal/uluslararası deneyimi, kurumsal imajı, etik ve akreditasyon kurallarına uyumu, denetçilerinin yetkinliği ve tecrübesi gibi unsurlar göz önünde bulundurulabilir.

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri


ISO 9000 standartlarının temel prensipleri nelerdir?

ISO 9000 Standarları 8 Temel Prensip üzerine kurulmuştur:

 

Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar, müşterilerine bağlıdır.

Bu nedenle; Müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı,Müşteri şartlarını yerine getirmeli, Müşteri beklentilerini aşmaya istekli olmalıdır.

Liderlik

Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini oluşturur,

Bunlar, kişilerin, kuruluşa ait hedeflerin başarılmasına tam katılımını sağlayan iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Çalışanların Katılımı

Her seviyedeki kişiler, bir kuruluşun özüdür,

Bunların tam katılımı, yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarınıı sağlar.

Süreç Yaklaşımı

Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses gibi yönetildiği taktirde, arzulanan sonuçlar daha verimli elde edilir.

Sistem Yaklaşımı

Hedeflerin başarılmasında, birbirleriyle ilişkili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

Sürekli İyileştirme

Kuruluşun toplam performansını sürekli iyileştirmesi, devamlı hedefi olmalıdır.

Gerçeklere Dayalı Karar Verme

Etkili kararlar, veri analizine ve bilgiye dayanır.

Tedarikçilerle Karşılıklı Çıkar Ortaklığına Dayalı İlişki

Kuruluş ve tedarikçi arasındaki yarar ilişkisi, her iki tarafa da artı değer yaratma imkanı verir.

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri

 


ISO 9000 Belgesi almak ne demektir? ISO 9000 Belgesi nasıl alınır?

ISO 9000 standartları gözetilerek kurulmuş olan kalite yönetim sisteminizin, bu standart şartlarını karşıladığının, yetkilendirilmiş, bağımsız 3. taraf kuruluşlarca (belgelendirme kuruluşları) denetlenerek onaylanması işlemidir.

ISO 9000 belgesi almak için, öncelikle sistem kurulumunu tamamlamalı, sistemi çalışır hale getirmeli, ondan sonra belgelendirme kuruluşuna müracaat etmeniz gereklidir.

Bunun ardından belgelendirme kuruluşunuz sizden bazı bilgiler isteyecek ve bir belgelendirme sözleşmesi hazırlayacaktır. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte belgelendirme süreciniz başlamış olacaktır.

Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesinde 2 aşamalı bir denetim sistemi uygulanmaktadır:

1. aşamada sizden bazı temel dokümantasyonunuz istenecek ve incelenecektir. (Yeterlilik Denetimi). Bunun amacı saha denetimine hazır olup olmadığınızı değerlendirmek ve sisteminizdeki olası eksiklikleri size önceden bildirmektir.

2. aşamada ise belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilecek denetim ekibi kuruluşunuzu ziyaret edecek ve saha denetimini gerçekleştirecektir. Bunun amacı ise tanımlamış ve dokümante etmiş olduğunuz sistemin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmektir.

Denetim sırasında, "uygunsuzluk" olarak tanımlanan hususlar gerekçeleri ile birlikte size raporlanacak ve gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirerek bu uygunsuzlukları gidermeniz istenecektir.

Uygunsuzlukların giderilmesinin ardından ise denetim süreciniz tamamlanmış olacak, sertifikalarınız hazırlanarak size gönderilecektir.

Belgelendirme, 3 yıllık bir dönem için geçerlidir ve bu dönem içerisinde rutin ara kontrol denetimleri gerçekleştirilecektir (Genellikle yılda 1 defa).

3 yıllık dönemin tamamlanması ile birlikte, tekrar bir sözleşme yapılacak ve yeni bir 3 yılı kapsayan " yeniden belgelendirme süreci" başlayacaktır.

 

Ana Sayfa >> E-Kitaplık >> ISO9000 Kalite Yönetim Sistemleri

 

Haberler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa    Eğitim    Danışmanlık    Denetim    E-Kitaplık    Referanslar    Hakkında    İletişim

Copyright  ©  2006-2013  CONTRAST

CONTRAST, KUM Eğitim Danışmanlık ve Değerlendirme Hizmetleri Ltd.Şti. markasıdır.

Designed by   KUM-IT