E-Bülten

Üye ol

Üyelik İptali

 

 

 

Referanslar

 

Basında Biz
 
 
 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

 

 

Eğitim Programları

Eğitim Programları

 

Eğitim Danışmanlık HizmetleriOHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Danışmanlık HizmetleriOHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Eğitim Danışmanlık Hizmetleriİş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

Eğitim Danışmanlık HizmetleriRisk Değerlendirmesi Eğitimi

Eğitim Danışmanlık HizmetleriTemel İş Güvenliği Eğitimi (ÇASGEM Sertifikalı Eğitmenlerle)

Eğitim Danışmanlık Hizmetleriİç Denetçi (İç Tetkikçi) - ISO 19011 Eğitimi

Eğitim Danışmanlık Hizmetleriİç Denetim - Uygulamalı Saha Eğitimi

Eğitim Danışmanlık HizmetleriIRCA Kayıtlı OHSAS 18000 İSG Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Danışmanlık HizmetleriIRCA Kayıtlı OHSAS 18000 İSG Denetçi/Baş Denetçi Geçiş Eğitimi

 

 

 

OHSAS18000 (OHSAS 18001 : 2007) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : IG10

 

Eğitim Amacı

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, OHSAS 18000 standartları şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitim, tamamen interaktif ve paylaşıma açık bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim teknikleri uygulanmaktadır. Bu sayede katılımcılar sadece teorik bilgilere sahip olmakla kalmayıp, sistemin kurulması, uygulanması ve belgelendirilmesi konularında deneyim kazanmakta, eğitim sonrasında bilgiyi uygulayabilir ve etkin kullanabilir hale gelmektedir.

 

Eğitim İçeriği

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standartları

 • Diğer Standartlarla ilişkiler

 • OHSAS 18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

 • Uygulama örnekleri

 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

 • OHSAS 18000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

 

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

1 gün

Eğitim Sertifikası

Katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

 

 

 

 

OHSAS 18000 (OHSAS 18001 : 2007) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : IG14

Eğitim Amacı

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirecek veya kuruluş içerisinde bu sistemin etkin yürütülmesinde önemli rol oynayacak kişilere yönelik ileri düzey eğitimdir.

Eğitimde, sadece OHSAS 18000 standart şartları konusunda bilgi verilmekle kalınmayıp, bu şartların detaylı bir şekilde yorumu yapılmakta, bu şartların kuruluşlarda etkin bir şekilde uygulanabilmesine yönelik alternatif metodlar ve uygulamalar tartışılmakta, öneriler ve örnekler verilmekte, farklı sektörlerin uygulamaları tartışılarak benchmark imkanı sağlanmaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılar, OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, OHSAS18001:2007 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, uygulanabilecek metodlar ve bu metodların avantaj-dezavantajları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitim, tamamen interaktif ve paylaşıma açık bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim teknikleri uygulanmaktadır. Bu sayede katılımcılar sadece teorik bilgilere sahip olmakla kalmayıp, sistemin kurulması, uygulanması ve belgelendirilmesi konularında deneyim kazanmakta, eğitim sonrasında bilgiyi uygulayabilir ve etkin kullanabilir hale gelmektedir.

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistem standartları

 • Diğer Standartlarla ilişkiler

 • Doküman ve kayıt kavramı

 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar

 • OHSAS18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve detaylı yorumlanması

 • Alternatif metodlar, avantaj ve dezavantajları

 • Uygulama örnekleri ve farklı sektörlerdeki deneyimler

 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

 • OHSAS 18000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi konusundaki diğer standart ve kılavuzlar

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

2 gün

Eğitim Sertifikası

Katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : IG11

 

Eğitim Amacı

OHSAS 18000 standartları, standarda uygunluk için, konu ile ilgili yerel mevzuata uyumu şart koşmaktadır. Bununla birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olmayan kuruluşlar için de ilgili mevzuata uyum zorunluluğu bulunmaktadır ve ilgili yasalara uyum göstermeyen kuruluşlar, büyük hukuki ve maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu eğitimde kuruluşların Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleri tartışılmakta ve katılımcılara mevzuat konusundaki temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

 • OHSAS 18000 Standartlarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı

 • Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

 • İlgili yasa ve yönetmeliklerin açıklanması

 • Mevzuat takibi

 • Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

1 gün

Eğitim Sertifikası

Katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

 

 

 

 

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : IG12

 

Eğitim Amacı

Etkin bir OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanmasında, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin analizi büyük önem taşımaktadır. Eğitimde, bu kavramlar ile iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi konusunda dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkındaki temel birrrrrrf olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.

Eğitim sonunda, katılımcılar, OHSAS 18000 standartlarındaki iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi metodları konusunda bilgi edinecekler, uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • İş sağlığı ve  güvenliği kavramı

 • OHSAS 18000 standartları

 • Risk değerlendirmesi kavramı

 • Risk değerlendirme süreci

 • Ön hazırlıklar

 • İşleri sınıflandırma

 • Riskleri belirleme

 • Risk değerlendirme

 • Risk değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

1 gün

Eğitim Sertifikası

Katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

 

 

 

 

Temel İş Güvenliği Eğitimi (ÇASGEM Sertifikalı Eğitmenlerle)

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : IG13

 

Eğitim Amacı

OHSAS 18000 standartları, standarda uygunluk için, konu ile ilgili yerel mevzuata uyumu şart koşmaktadır. Bununla birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olmayan kuruluşlar için de ilgili mevzuata uyum zorunluluğu bulunmaktadır ve ilgili yasalara uyum göstermeyen kuruluşlar, büyük hukuki ve maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Temel İş GüvenliğiBu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuat kapsamında, işyerlerinde çalışmaya başlayan tüm çalışanlara temel iş güvenliği eğitimi verilmesi zorunludur.

Bu eğitim, kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanarak, çalışanların iş güvenliği konusundaki bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını gidererek, olası iş kazalarının ve buna bağlı zararların azaltılması amaçlar. İlgili mevzuat şartları da dikkate alınarak düzenlenen bu eğitim sayesinde kuruluşlar, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereklerini de yerine getirmiş olacaklardır.

Eğitim, ÇASGEM A Sınıfı Sertifikalı uzman eğitmenler tarafından tasarlanmakta ve sunulmaktadır.

Eğitim İçeriği

Eğitim, kuruluşun faaliyet alanı, araç, gereç, ekipmanları, bina ve tesisleri, çalışan sayıları ve nitelikleri, iş güvenliği riskleri ile İş güvenliği mevzuatı gerekleri göz önüne alınarak firmanıza özel olarak tasarlanmaktadır.

Bu amaçla, eğitmen, eğitimden önce kuruluşu ziyaret ederek, genel bir inceleme yapar ve yukarıdaki hususlarda gerekli bilgileri toplar.

Ön incelemede elde edilen bulgular neticesinde tamamen kuruluşunuzun ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programını hazırlar ve sunumunu gerçekleştirir.

Ön inceleme sırasında çekilen fotoğraf/filmlerle de desteklenerek görselliği arttırılan eğitim, çalışanlarınızda kalıcı ve uygulanabilir bir bilgi birikimi oluşturur.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

Kuruluş ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Eğitim Sertifikası

Katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

 

 

 

 

 

İç Denetçi (İç Tetkikçi) - ISO 19011 Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : DS10

Eğitim Amacı

Bir kuruluşta herhangi bir standarda göre kurulmuş olan bir yönetim sisteminin (ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO27000, ISO28000, ISO10002, ISO22000 vb.) iç denetimlerini etkin olarak gerçekleştirebilmek için, denetim konusu standart ile ilgili temel bilgi ve eğitim gereksiniminin yanı sıra, denetim standartları ve teknikleri konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır.

Uluslararası bir standart olan ISO19011 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları tanımlamakta olup, bu kurallar diğer yönetim sistemleri ve denetim tipleri için de geçerlidir.

Bu eğitim, tüm yönetim sistemleri için, denetim kuralları ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi ve denetim deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Modüler eğitim yaklaşımı ile düzenlenen bu eğitim sayesinde, katılımcılar, her bir standart için ayrı ayrı iç denetçi eğitimi almak yerine, bu eğitim sonucu alınan bilgiler ile, ilgili diğer yönetim sistem standartlarına yönelik iç denetimleri de gerçekleştirebileceklerdir.

Tamamen inter aktif bir şekilde gerçekleştirilen, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim tekniklerinin uygulandığı bu eğitime katılan katılımcılar, kuruluşlarındaki tüm yönetim sistemlerinin iç denetimlerinde (1.taraf denetimler) görev alabilecekleri gibi, 2.taraf denetimleri (örneğin tedarikçi denetimleri) gerçekleştirebilecek temel yetkinlikleri de kazanmış olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Yönetim Sistem Standartları şartları 

 • İç Tetkik Kavramı ve ISO 19011 

 • Terimler ve Tanımlar 

 • Tetkik prensipleri 

 • Tetkik programının yönetilmesi 

 • Tetkik programı hedefleri ve genişliği 

 • Tetkik programı sorumlulukları, kaynakları ve prosedürleri 

 • Tetkik programı uygulaması 

 • Tetkik programı kayıtları 

 • Tetkik programının izlenmesi ve gözden geçirilmesi 

 • Tetkik faaliyetleri 

 • Tetkikin başlatılması 

 • Dokümanların gözden geçirilmesi 

 • Saha tetkik faaliyetleri için hazırlık yapılması 

 • Saha tetkik faaliyetlerinin yapılması 

 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması 

 • Denetimlerin psikolojik boyutları 

 • Denetimde etkin iletişim 

 • Tetkik raporunun hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması 

 • Tetkikin tamamlanması 

 • Tetkik takibinin yapılması 

 • Tetkikçilerin değerlendirilmesi ve yeterliliği 

 • Kişisel özellikler 

 • Bilgi ve beceriler 

 • Eğitim, iş tecrübesi, tetkikçi eğitimi ve tetkik tecrübesi 

 • Entegre yönetim sistemlerinin tetkiki 

 • Yeterliliğin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 

 • Sürekli profesyonel gelişim 

 • Tetkikçi performans değerlendirmesi 

 • Etkin bir tetkik için dikkat edilmesi gereken noktalar 

 • Tetkik sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 

 • Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, uygulamaları, soru ve cevapları içermektedir.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

2 gün

Eğitim Sertifikası

Katılımcıların daha önce yönetim sistemleri bilgilendirme eğitimi almış olmaları veya yönetim sistem standartları konusunda bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

 

 

 

 

İç Denetim - Uygulamalı Saha Eğitimi

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : DS16

Eğitim Amacı

Bu programda, İç Denetim Eğitimlerine katılmış olan katılımcıların ISO19011 standardını özümsemesi, denetim deneyimi edinmesi ve denetim yeterliliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Herhangi bir standart ayrımı gözetmeksizin, bu eğitim tüm yönetim sistem standartları için (ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO27000, Entegre YS, vb.) uygulanabilmektedir.

Eğitim, teorik sınıf anlatımı yerine, katılımcıların profesyonel bir denetçi gözetiminde aktif olarak denetim yapması ve yapılan denetimleri izlemesi esasına dayanır. "Yaşayarak öğrenme" ilke ve metodları gözetilerek oluşturulmuş olan bu program, gerçek bir iç denetim ortamının ve sürecinin simulasyonu sağlar.

Bu eğitime katılanlar, bir iç denetim sürecini etkin bir şekilde planlayıp uygulayacak düzeye gelmekte ve tek başlarına etkin bir denetim gerçekleştirebilecek deneyime sahip olmaktadır.

Eğitim İçeriği

1.Aşama : Eğitim öncesi hazırlıklar

Bu aşamada, müşterinin mevcut iç denetim planı ve prosedürü gözden geçirilerek, iç denetim ekipleri oluşturulacak ve denetim yapacakları departman/süreçler belirlenecektir. Oluşturulacak ekipler, iç tetkikçi eğitiminde almış oldukları bilgilerden hareketle, kendilerine verilen departman/süreçle ilgili ön çalışmaları (dokümantasyon denetiminin yapılması, kontrol listelerinin hazırlanması vb.) yapacak ve yazılı olarak raporlayacaklardır. ön hazırlıklar kişisel/ekip çalışması olarak yapılacak ve saha eğitiminden önce tamamlanması sağlanacaktır. Katılımcılar, 2. Aşamaya hazırlıklarını tamamlamış olarak geleceklerdir.

2.Aşama:Saha Eğitimi/Denetimlerin yapılması

Saha eğitimi başlangıcında, Eğitmen/denetçi ve katılımcılar bir toplantı yapacak ve bir önceki aşamada yapılmış olan ön çalışmalar gözden geçirilecektir. Bu toplantıda denetim ekipleri, yapmış oldukları çalışmaların sunumunu yapacaklardır. Denetim ekiplerinin farklı yaklaşımları, ön çalışmalarda yapılan hatalar ve bunlara ilişkin iyi uygulamalar katılımcılarla birlikte tartışılacaktır. Toplantının tamamlanmasıyla denetim uygulamasına geçilecektir.

Eğitmen/denetçi ve katılımcılar, hazırlanmış olan plan doğrultusunda ilgili bölümleri ziyaret edeceklerdir. Ziyaret sırasında bir ekip denetim yaparken, diğer katılımcılar gözlemci olarak denetimi seyredecekler ve ekip performansı ile ilgili gözlemlerini kaydedeceklerdir. Eğitmen/denetçi, her ekipte denetçi olarak da görev alacak, denetimin bir kısmını bizzat yapacak, kalan kısmında da diğer ekip üyelerini gözlemleyerek performanslarına ilişkin gözlemlerini kaydedecektir.

Denetim sırasında denetçilerin olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda, bu durumları kontrol altına alabilme becerilerini geliştirebilmek amacıyla, Eğitmen/denetçi çeşitli senaryolar (role playing) ile denetim ekiplerini zorlaması muhtemel farklı denetim olayları yaratacaktır. Bu senaryolar, denetim ekiplerinden habersiz olarak gerçekleştirilecektir. Denetim uygulamalarının tamamlanması ile birlikte, ekipler uygunsuzluk ve denetim raporlarını yazacaklardır.

3.Aşama:Değerlendirme&Geribildirim

Raporların tamamlanmasını takiben, Eğitmen/denetçi ve tüm katılımcılar bir toplantı yapacaklardır. Bu toplantıda, denetimler sırasında yaşanan olaylar, katılımcı performanslarına ilişkin gözlemler ve raporlar tartışılacak ve katılımcılara geribildirim sağlanacaktır.

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

Kurum yapısı ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Eğitim Sertifikası

Katılımcıların, Yönetim Sistem standartları konusunda bilgilendirme ve iç denetim eğitimlerini almış olması gerekmektedir.

 

 

 

 

IRCA Kayıtlı OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi

 

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : DS14

Eğitim Amacı

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standartları konusunda temel bilgi ve uygulama deneyimine sahip katılımcılara yönelik "uzmanlık" programıdır. IRCA (International Register of Certificated Auditors) tarafından belirlenen format ve kurallara uygun olarak düzenlenen eğitim, aynı zamanda IRCA Kayıtlı ve onaylıdır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan tüm katılımcılar, IRCA'ya başvurarak kayıt yaptırabilirler.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, OHSAS 18000 standartları konusunda edinecekleri üst düzey bilgi ve standartları yorumlama becerisi sayesinde, kendi kuruluşlarında standardı çok daha etkin uygulama imkanı bulacaklardır.

Bununla birlikte, 3.taraf denetçi (Belgelendirme Denetçisi) olarak belgelendirme kuruluşlarında çalışmayı düşünen katılımcılar, tüm belgelendirme kuruluşlarının ortak kalifikasyon şartını da yerine getirmiş olacaklardır.

Bir çok belgelendirme kuruluşu tarafından Baş Eğitmen olarak onaylanmış ve çözüm ortağı belgelendirme kuruluşlarının Başdenetçi eğitimlerini de sunmakta olan, uluslararası deneyime sahip eğitmenlerimiz tarafından sunulan eğitim, yine çözüm ortağımız belgelendirme kuruluşları tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Baş denetçi eğitimi, "Başarı değerlendirmesi" yapılan bir eğitimdir. Eğitim performansı ve eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistem standartları

 • Diğer Standartlarla ilişkiler

 • OHSAS 18001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

 • ISO19011 standardı

 • Denetim ve denetçi kavramları

 • Denetim programlanması

 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi

 • Denetime hazırlık

 • Denetimin gerçekleştirilmesi

 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

 • Denetim raporlaması

 • Takip denetimleri

 • Düzeltici faaliyetler

 • Denetimlerin psikolojik boyutları

 • Denetimde etkin iletişim

 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri

 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

 • OHSAS 18000 sistemlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyon

 • IRCA Etik kuralları

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

5 gün

Katılım/Başarı Sertifikası

Katılımcıların, OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standartları konusunda temel bilgi ve uygulama deneyimine sahip olması gerekmektedir.

 

 

 

IRCA Kayıtlı OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Denetçi/Baş Denetçi Geçiş Eğitimi

 

Eğitim Programları

 

Eğitim Kodu : DS15

Eğitim Amacı

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standartları konusunda temel bilgi ve uygulama deneyimine sahip ve başka bir standart konusunda (örneğin; ISO9000 Başdenetçi Eğitimi) 5 günlük başdenetçi eğitimine katılarak başarılı olmuş katılımcılara yönelik "uzmanlık" programıdır. IRCA (International Register of Certificated Auditors) tarafından belirlenen format ve kurallara uygun olarak düzenlenen eğitim, aynı zamanda IRCA Kayıtlı ve onaylıdır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan tüm katılımcılar, IRCA'ya başvurarak kayıt yaptırabilirler.

IRCA Kayıtlı Eğitim ProgramıEğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, OHSAS 18000 standartları konusunda edinecekleri üst düzey bilgi ve standartları yorumlama becerisi sayesinde, kendi kuruluşlarında standardı çok daha etkin uygulama imkanı bulacaklardır.

Bununla birlikte, 3.taraf denetçi (Belgelendirme Denetçisi) olarak belgelendirme kuruluşlarında çalışmayı düşünen katılımcılar, tüm belgelendirme kuruluşlarının ortak kalifikasyon şartını da yerine getirmiş olacaklardır.

Bir çok belgelendirme kuruluşu tarafından Baş Eğitmen olarak onaylanmış ve çözüm ortağı belgelendirme kuruluşlarının Başdenetçi eğitimlerini de sunmakta olan, uluslararası deneyime sahip eğitmenlerimiz tarafından sunulan eğitim, yine çözüm ortağımız belgelendirme kuruluşları tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Baş denetçi eğitimi, "Başarı değerlendirmesi" yapılan bir eğitimdir. Eğitim performansı ve eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistem standartları

 • Diğer Standartlarla ilişkiler

 • OHSAS 18001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

 • ISO19011 standardı

 • Denetim ve denetçi kavramları

 • Denetim programlanması

 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi

 • Denetime hazırlık

 • Denetimin gerçekleştirilmesi

 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

 • Denetim raporlaması

 • Takip denetimleri

 • Düzeltici faaliyetler

 • Denetimlerin psikolojik boyutları

 • Denetimde etkin iletişim

 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri

 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

 • OHSAS 18000 sistemlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyon

 • IRCA Etik kuralları

 

Süresi

Sertifika

Ek Bilgi

3 gün

Katılım/Başarı Sertifikası

Katılımcıların, OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standartları konusunda temel bilgi ve uygulama deneyimine sahip olması ve başka bir standart konusunda  5 günlük başdenetçi eğitimine katılarak (örneğin; ISO9000 Başdenetçi Eğitimi) başarılı olmuş olması gerekmektedir.

 

 

 

 

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

 

Check

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı :  

Bu hizmet kapsamında, OHSAS 18001:2007 ve diğer OHSAS 18000 serisi standartlar referans alınarak, hem standart gereklerini tam olarak karşılayan, hem de kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulumu gerçekleştirilir ve uygulamaya alınır.

Kuruluşunuzda başka yönetim sistemleri de uygulanmakta ise (örneğin; ISO9000 vb.) iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulumu sırasında mevcut sistemleriniz de dikkate alınarak entegrasyon sağlanır.

 

Check

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sistemi İyileştirme Danışmanlığı:

Daha önce kurulmuş, fakat herhangi bir nedenle etkin olarak uygulanmamış veya beklentilerinizi tam olarak karşılamayan sisteminiz, gerek OHSAS18001 standardı şartlarına uygunluk, gerekse kuruluşunuza sağladığı katma değer açısından incelenir. OHSAS 18000 serisi diğer ilgili standartlar da referans alınarak bir iyileştirme planı hazırlanır. Gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılır ve sisteminizin etkinliği ve performansı arttırılır.

 

Check

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sistemi Mevcut Durum Analizi (GAP Analizi):

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulum aşamasında, sistemdeki önemli revizyonlardan sonra, taşınma, personel değişimi vb. sebeplerden dolayı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliği ve bütünlüğü tehlikeye girer.

Bununla birlikte OHSAS18000 standartlarını referans almayan kuruluşlarda bile, zaman içinde geliştirilmiş ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi mevcuttur.  Kimi zaman mevcut uygulamalar, OHSAS 18000 şartlarını da karşılamaktadır.

Bu durumdaki kuruluşlar, mevcut durumlarının standart şartlarını ne oranda karşıladığını belirleyerek, eksikliklerini kolayca giderebilir ve OHSAS 18000 standartları ile uyumlu hale gelebilir.

Bu hizmet kapsamında, kuruluşunuzda OHSAS 18000 standartları referans alınarak bir inceleme gerçekleştirilir, standart şartlarını karşılayan/karşılamayan noktalar ile bu şartları karşılamak amacıyla yapılması gereken faaliyetlere ilişkin öneriler kuruluşunuza raporlanır.

 

Check

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sistemi Prova Denetimi :

Mevcut iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminiz, ilgili uluslararası denetim standartları ve tekniklerine uygun olarak denetlenir ve uygunsuzluklar/iyileştirmeye açık alanlar ile bunların iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler tarafınıza raporlanır. Belgelendirme denetimleri ile tamamen aynı formatta gerçekleştirilen sistem denetimleri, özellikle belgelendirme denetimleri öncesi ciddi bir prova niteliği taşır.

 

Check

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi :

Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması için, etkin bir risk değerlendirmesi çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü tüm sisteminiz bu analiz sonuçlarına göre şekillenmekte, sisteminizin performansı bu analizlerden etkilenmektedir. Bununla birlikte risk değerlendirmesinin yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu'nun bir gerekliliğidir.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminizin can damarı olan risk değerlendirmesi konusunda Contrast danışmanlarından profesyonel destek almak size çok şey kazandıracaktır.

Bu amaçla, kuruluşunuzun iş güvenliği risklerinin, profesyonel ve konusunda uzman ekibimiz tarafından analiz edilmesini ve size detaylı bir rapor eşliğinde sunulmasını isteyebilirsiniz.

Risk değerlendirmesi hizmetlerimiz, OHSAS 18000 standartları baş denetçisi ve aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan, iş güvenliği mevzuatına hakim uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

Bu çalışmalar sırasında, analiz yöntemleri ve yaklaşımları konusunda ilgili çalışanlarınız ve yöneticileriniz de deneyim kazanacak ve gelecekteki değişikliklerin sisteminize eksiksiz olarak yansıtılmasını sağlayacaklardır.

Yapılan çalışmaların kalıcı olması, uzun vadede olabilecek değişikliklerin sisteminize yansıtılması için gerekli prosedürlerin oluşturulması konusunda da danışmanlarımız gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır.

 

 

Check

OHSAS 18000 Kalite Yönetim Sistemi Sistemi Belgelendirme :

Doğru belgelendirme kuruluşunun seçimi ve belgelendirme sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi, kurmuş olduğunuz sistemin uluslararası alanda tanınırlığı ve kurum imajınız açısından çok büyük önem arz etmektedir ve deneyim gerektirmektedir. Belgelendirme işlemlerinin kurum imajınızı koruyarak, en düşük maliyetle ve hatasız bir şekilde tamamlanabilmesi için, uzman Contrast ekibinden ücretsiz destek alabilir ve çözüm ortaklarımız olan dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşlarından belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Konu ile ilgili olarak sizi aramamızı ister misiniz?

 

Phone

(216) 475 8 004

 

 

Haberler

 

 

Eğitim Takvimi Eğitim Kayıt

 

 

 

 

 

Eğitim Yaklaşımları

buttonEğitim Türleri- İhtiyaca uygun çözümler...

buttonEğitim Tasarımı önemlidir...

buttonEğitmen Seçimi

buttonEğitim ortamı önemlidir...

 

 

Katılımcı Görüşleri

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa    Eğitim    Danışmanlık    Denetim    E-Kitaplık    Referanslar    Hakkında    İletişim

Copyright  ©  2006-2013  CONTRAST

CONTRAST, KUM Eğitim Danışmanlık ve Değerlendirme Hizmetleri Ltd.Şti. markasıdır.

Designed by   KUM-IT