OHSAS 18001 ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere’de doğarak yayılmaya başlayan sanayi devriminin yol açtığı ve günümüzde iyice artan ağır çalışma koşulları sebebiyle yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlar, uluslararası toplumda da bir farkındalık yaratmaya başlamış ve iş güvenliğine yönelik standartların hazırlanmasını tetiklemiştir.

Uluslararası düzeyde kabul edilebilecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 1999 yılında OHSAS 18001 standardı oluşturulmuştur.

EĞİTİM PROGRAMLARI

 • OHSAS18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir.

  Eğitim sonunda katılımcılar, OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, OHSAS 18001 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

   1 gün     Eğitim Sertifikası

 • OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumunu gerçekleştirecek veya kuruluş içerisinde bu sistemin etkin yürütülmesinde önemli rol oynayacak kişilere yönelik ileri düzey eğitimdir.

  Eğitimde, sadece OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları konusunda bilgi verilmekle kalınmayıp, bu şartların detaylı bir şekilde yorumu yapılmakta, bu şartların kuruluşlarda etkin bir şekilde uygulanabilmesine yönelik alternatif metodlar ve uygulamalar tartışılmakta, öneriler ve örnekler verilmekte, farklı sektörlerin uygulamaları tartışılarak benchmark imkanı sağlanmaktadır.

  Eğitim sonunda katılımcılar, OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, OHSAS 18001 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, uygulanabilecek metodlar ve bu metodların avantaj-dezavantajları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır.

   2 gün     Eğitim Sertifikası

 • Etkin bir OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması ve uygulanmasında, risk analizi büyük önem taşımaktadır.

  Eğitimde, bu kavramlar ile iş güvenliği risklerinin belirlenmesi konusunda dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında, OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardını kapsayan bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

   1 gün     Eğitim Sertifikası

 • Bir kuruluşta herhangi bir standarda göre kurulmuş olan bir yönetim sisteminin (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO27001, ISO28000, ISO22000, SA8000 vb.) iç denetimlerini etkin olarak gerçekleştirebilmek için, denetim konusu standart ile ilgili temel bilgi ve eğitim gereksiniminin yanı sıra, denetim standartları ve teknikleri konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır.

  Uluslararası bir standart olan ISO19011 standardı, yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları tanımlamakta olup, bu kurallar tüm yönetim sistemleri ve denetim tipleri için de geçerlidir.

  Bu eğitim, tüm yönetim sistemleri için, denetim kuralları ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi ve denetim deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Tamamen inter aktif bir şekilde gerçekleştirilen, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim tekniklerinin uygulandığı bu eğitime katılan katılımcılar, kuruluşlarındaki tüm yönetim sistemlerinin iç denetimlerinde (1.taraf denetimler) görev alabilecekleri gibi, 2.taraf denetimleri (örneğin tedarikçi denetimleri) gerçekleştirebilecek temel yetkinlikleri de kazanmış olacaklardır.

   2 gün     Eğitim Sertifikası

 • Bu programda, İç Denetim Eğitimlerine katılmış olan katılımcıların ISO19011 standardını özümsemesi, denetim deneyimi edinmesi ve denetim yeterliliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

  Herhangi bir standart ayrımı gözetmeksizin, bu eğitim tüm yönetim sistem standartları için (ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO27000, Entegre YS, vb.) uygulanabilmektedir.

  Eğitim, teorik sınıf anlatımı yerine, katılımcıların profesyonel bir denetçi gözetiminde aktif olarak denetim yapması ve yapılan denetimleri izlemesi esasına dayanır. "Yaşayarak öğrenme" ilke ve metodları gözetilerek oluşturulmuş olan bu program, gerçek bir iç denetim ortamının ve sürecinin simulasyonu sağlar.

  Bu eğitime katılanlar, bir iç denetim sürecini etkin bir şekilde planlayıp uygulayacak düzeye gelmekte ve tek başlarına etkin bir denetim gerçekleştirebilecek deneyime sahip olmaktadır.

   Kuruluşla birlikte belirlenir.     Eğitim Sertifikası     Kuruluşa özel düzenlenir.

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem standartları konusunda temel bilgi ve uygulama deneyimine sahip katılımcılara yönelik "uzmanlık" programıdır. RAB/QSA tarafından belirlenen format ve kurallara uygun olarak düzenlenen eğitim, aynı zamanda RAB/QSA Kayıtlı ve onaylıdır.

  Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartları konusunda edinecekleri üst düzey bilgi ve standartları yorumlama becerisi sayesinde, kendi kuruluşlarında standardı çok daha etkin uygulama imkanı bulacaklardır.

  Bununla birlikte, 3.taraf denetçi (Belgelendirme Denetçisi) olarak belgelendirme kuruluşlarında çalışmayı düşünen katılımcılar, tüm belgelendirme kuruluşlarının ortak kalifikasyon şartını da yerine getirmiş olacaklardır.

   5 gün     Katılım/Başarı Sertifikası

HABER VE DUYURULAR

Sektörel haberler ve eğitim duyurularını takip etmek için E-Bültene üye olabilir veya Sosyal Medya'dan takip edebilirsiniz.

E-Bülten

KUM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

 Rasimpaşa mah. Misakı Milli sk. No:17/2 Kadıköy İstanbul Türkiye

 +90 (216) 475 8 004

 info@contrastegitim.com

 www.contrastegitim.com

Copyright © 2006-2015
Designed by KUM-BT